Uudised:

Projekteerimine

OÜ Solpro pakub

 • Arhitektuurne projekteerimine (individuaal- / paariselamud)
 • Konstruktiivsed projektid
 • Vee- ja kanalisatsioonivarustuse projektid
 • Kütte- ning ventilatsioonisüsteemi projektid
 • Elektrivarustuse projektid
 • Teede- ja platside projekteerimine
 • Fassaadide ja katuste soojustus
 • Ehituslubade vormistamine
 • Projektide kooskõlastamine
 • Kasutuslubade vormistamine
 • Eramajade projektide taastamine (mõõdistus ja muudatusprojektid)
 • Ümberplaneerimise ja juurdeehitamise projektid